Werving & Selectie

Geen tijd voor het zoeken naar geschikte kandidaten, maar wel een nieuwe collegaa nodig?

Werving & selectie via Collegaa is een dienstverlening waarbij Collegaa als tussenpersoon fungeert bij het vinden, selecteren en plaatsen van geschikte kandidaten voor een permanente positie binnen een bedrijf. Hierbij neemt Collegaa het wervingsproces grotendeels uit handen van het bedrijf en zorgt voor het identificeren en aantrekken van gekwalificeerde kandidaten die passen bij de specifieke behoeften en eisen van de openstaande functie.

Deze dienstverlening biedt bedrijven de mogelijkheid om hooggekwalificeerde kandidaten te vinden zonder zich bezig te hoeven houden met het tijdrovende wervingsproces. Collegaa fungeert als een partner die de expertise en het netwerk heeft om de juiste match te maken tussen het bedrijf en de kandidaat voor een permanente positie.

Hoe werkt Werving & Selectie via Collegaa:

  1. Vaststellen van de behoeften: Collegaa begint met het begrijpen van de specifieke vereisten van het bedrijf voor de openstaande functie. Dit omvat het definiëren van de benodigde vaardigheden, ervaring, en andere kwalificaties.

  2. Wervingsstrategie: Collegaa ontwikkelt een wervingsstrategie om geschikte kandidaten aan te trekken. Dit kan het plaatsen van vacatures op relevante platforms, het actief zoeken naar kandidaten in hun netwerk, en het gebruik van andere wervingskanalen omvatten.

  3. Selectieproces: Collegaa beoordeelt sollicitaties, voert interviews en selecteert kandidaten die voldoen aan de vooraf bepaalde criteria. Het doel is om een pool van gekwalificeerde kandidaten te presenteren aan het bedrijf.

  4. Presentatie aan het bedrijf: Collegaa presenteert de geselecteerde kandidaten aan het bedrijf en geeft informatie over hun ervaring, vaardigheden en geschiktheid voor de functie.

  5. Selectie door het bedrijf: Het bedrijf voert verdere interviews en selectiegesprekken met de voorgestelde kandidaten. Uiteindelijk kiest het bedrijf de kandidaat die het beste past bij hun behoeften.

  6. Aanname en contractering: Nadat het bedrijf de definitieve keuze heeft gemaakt, gaat het bedrijf over tot het regelen van het aannameproces en het opstellen van het contract. De gekozen kandidaat wordt dan in dienst genomen door het bedrijf.

© [#this year :%Y] Collegaa - All Rights Reserved.