Als transportbedrijf een uitzendkracht inlenen

Als transportbedrijf een uitzendkracht inlenen

Voor wie?

Transportbedrijven die een chauffeur nodig hebben kunnen daarvoor terecht bij uitzendbureaus die chauffeurs voor het beroepsgoederenvervoer uitzenden. Alleen uitzendbureaus die zijn aangewezen door de minister van Infrastructuur en Waterstaat mogen dit. We zijn er trots op dat wij beschikken over deze aanwijzingsbeschikking, deze is hier te downloaden.

Wat is een aanwijzingsbeschikking?

Een aanwijzingsbeschikking is een vergunning verleend aan instellingen die chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer mogen uitzenden, volgens de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (Waadi). Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Kamer van Koophandel. Hoe onschuldig het ook lijkt, als je (onbewust) zaken doet met een niet erkend uitzendbureau, dan pleeg je daarmee zelfs een strafbaar feit.

Wat is een verklaring ter beschikkingstelling?

Een medewerker die via ons wordt ingehuurd, krijgt dan een ‘verklaring ter beschikkingstelling’. Deze verklaring moet de medewerker bij zich hebben tijdens het werk en kunnen tonen bij eventuele controle. Collegaa Uitzendbureau verzorgt deze verklaring voor de uitzendkracht.

Wanneer de opdracht voor de medewerker eindigt bij het bedrijf waar hij of zij is ingehuurd, moet de verklaring ter beschikkingstelling worden teruggegeven aan Collegaa Uitzendbureau.

Sociale Media

Share article

© [#this year :%Y] Collegaa - All Rights Reserved.