WKA Verklaring

WKA Verklaring

WAT BETEKENT EEN WKA-VERKLARING?

Een WKA-verklaring is een manier voor ons als uitzendbureau om aan onze inleners te laten zien dat we correct aan onze betalingsverplichtingen aan de Belastingdienst voldoen.

WAT HOUDT DE WET KETENAANSPRAKELIJKHEID (WKA) IN?

De WKA, of Wet Ketenaansprakelijkheid, bepaalt dat inleners die uitzendkrachten inlenen, aansprakelijk zijn voor de loonheffingen van deze werknemers als de uitlener (het uitzendbureau) nalatig is in het betalen hiervan.

WAT HOUDT EEN WKA-VERKLARING IN?

Om onze inleners gerust te stellen over onze naleving van betalingsverplichtingen aan de Belastingdienst, kunnen jullie als inleners onze WKA-verklaring downloaden vanaf onze website. Deze verklaring wordt door Collegaa elke drie maanden ontvangen van de Belastingdienst. Op deze manier bevestigt de Belastingdienst dat Collegaa correct en op tijd heeft bijgedragen.

VOORBEELD VAN EEN WKA-VERKLARING

Natuurlijk beschikt Collegaa ook over deze verklaring. Als je als inlener met Collegaa samenwerkt, kun je onze WKA-verklaring downloaden en in je dossier bewaren. De meest recente versie is hier te vinden.

GELDIGHEID

Collegaa ontvangt elke drie maanden een nieuwe WKA-verklaring van de Belastingdienst. Hoewel er geen officiële geldigheidsduur is vastgesteld, is het aan te raden als inlener te zorgen dat de verklaring niet ouder is dan drie maanden om er zeker van te zijn dat het uitzendbureau blijft voldoen aan zijn betalingsverplichtingen.

IS HET VERPLICHT?

Nee, een WKA-verklaring is niet verplicht, maar het toont wel aan dat wij als uitzendbureau betrouwbaar zijn. De meeste inleners beschouwen het hebben van deze verklaring daarom als een voorwaarde voor zakendoen met ons.

Sociale Media

Share article

© [#this year :%Y] Collegaa - All Rights Reserved.